Pages Navigation Menu

Dantumadeel '82

Home

Dantumadeel’82,  een groepering van mensen, die iedere levens- en geloofsovertuiging
respecteert en niet gebonden wil zijn aan een landelijke partij.

Dantumadeel’82 is de lokale onafhankelijke politieke partij in de gemeente Dantumadiel. Onafhankelijk in die zin dat zij niet gebonden wil zijn aan een landelijke of provinciale politieke partij.
Dantumadeel’82 is in 1982 opgericht met het doel de politieke belangen van alle inwoners van Dantumadiel te behartigen ongeacht wat hun levens- of geloofsovertuiging is.

Het doel van deze website is u te voorzien van alle nuttige informatie over Dantumadeel’82, wat we doen waar we voor staan en wat u van ons mag verwachten.
U vindt op deze site de adressen van fractie- en bestuursleden en actueel nieuws van de fractie en het bestuur.

Hebt u een probleem met de gemeente dan kunt u contact opnemen met een fractielid. Dit geldt niet alleen voor de leden van Dantumadeel’82 maar voor alle inwoners van de gemeente. Ook bent u welkom op een fractievergadering, wel graag eerst een afspraak maken met de fractievoorzitter.

Dantumadeel’82 is er voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel.

Meest recente berichten

Jaarverslag 2016/2017: Dantumadeel 82′

Gepost op 6 apr, 2017

D82-logo

Het jaar 2016 was een erg druk jaar voor onze fractie. Veel  onderwerpen passeerden de revue zoals:

Gemeentelijke samenwerking DDFK

Begin 2016 werd het definitieve besluit genomen om niet mee te gaan in de DDFK fusie. Veel voorwerk vanuit de kant van onze fractie leverde op dat CU, PVDA, SGP, LLD, D82 en één CDA-raadslid tegen stemden. Dantumadiel blijft dus een zelfstandige gemeente, in elk geval tot en met 2020/21. Wat er daarna gebeurt, is afhankelijk van de verkiezingen in 2018. Voor ons als Dantumadeel ’82 komt binnenkort het moment om ons standpunt voor de periode 2018-2021 te bepalen. Als jullie hier ideeën over hebben, graag! Wel is de gemeente Dantumadiel verwikkeld in een ambtelijke fusie, die ondanks een jaar extra voorbereiding op een opeenstapeling van chaos is uitgelopen. Zichtbare problemen zijn bijvoorbeeld de postverwerking in de breedste zin van het woord, afhandeling van facturen – leveranciers wachten al maanden op hun geld – het verwerken van belastingen en het beantwoorden van vragen. Verder valt op dat de raadsvoorstellen die na de start van de fusie aan de raad zijn voorgelegd op één hand te tellen zijn. Het lijkt wel alsof de hele organisatie op de handrem staat. Wij maken ons daar ernstige zorgen over maar doordat de organisatie op grote afstand van de raad staat, is ingrijpen voor ons op dit moment erg lastig. Binnenkort komt dit onderwerp op de agenda.

Vluchtelingenopvang in Dantumadiel

Begin 2016 hebben we gepleit om meer te richten op opvang van statushouders en minder op grootschalige nood- en crisisopvang van vluchtelingen. De coalitiepartijen hebben er toen voor gezorgd dat het college van B&W met een plan moest komen om in Feanwâlden, de Westereen en in Damwâld locaties beschikbaar te stellen voor kleinschalige (maximaal 100 personen) noodopvang. Wij vonden dit een heel slecht idee. Gelukkig is de vluchtelingenstroom grotendeels gestopt, zodat het niet meer nodig is om extra locaties in te richten. Bestaande azc’s hebben nu voldoende capaciteit.

Kansen in Kernen

In de afgelopen periode zijn voor gemeentelijke begrippen gigantische sommen geld vrijgemaakt voor de herinrichting van de doorgaande weg door Feanwâlden, de Falom en Damwâld. In totaal gaat het, inclusief een grote bijdrage van de provincie, om een slordige 14 miljoen euro. Deze projecten krijgen daarom ook onze volledige aandacht. Over KIK de Falom waren wij tevreden. De buurtvereniging en dorpsbelang waren dat ook, dus is dit project zonder wijzigingen uitgevoerd. Bij KIK Damwâld moesten we wel even op de rem trappen. De gemeente Dantumadiel heeft door de aanwonenden een ontwerp laten maken. Aan beide kanten een gemengd fiets/voetpad en vooral heel veel klinkers. Een soort woonwijk-achtige omgeving. Dat terwijl er ook na de aanleg van de Centrale As nog steeds tussen de 4000 en 6000 auto’s per dag passeren. We hebben er daarom in samenwerking met andere partijen voor kunnen zorgen

Lees het volledige jaarverslag van Dantumadeel 82′ 2016/2017, hier!

– Jaarverslag fractie D82 2016-2017

Neem gerust contact met ons op.

– https://www.facebook.com/dantumadeel82/

– Dantumadeel1982@gmail.com

 

 

 

 

Lees meer

Sportnotitie: Rollen en Kansen

Gepost op 6 apr, 2017

D82-logo

In het nieuwe sportbeleid wat door de gemeenteraad is aangenomen, is het privatiseren van sportaccomodaties als speerpunt neergezet. Dat betekent dat sportverenigingen het beheer en onderhoud voor de accommodatie van de gemeente overnemen. Omdat wij ons realiseren dat alle activiteiten die binnen sportverenigingen plaatsvinden al door vrijwilligers worden gedaan en dat een verplichting voor het beheer en onderhoud voor sommige verenigingen de nekslag kan zijn, maken wij ons er in de komende tijd hard voor dat privatisering alleen op vrijwillige basis en vanuit de wens van de verenigingen mag gebeuren. Als er sprake is van verplichte of op een andere manier afgedwongen privatisering, zullen wij daar als Dantumadeel ’82 dwars voor gaan liggen ter bescherming van het verenigingsleven in Dantumadiel. We horen van jullie graag de signalen of het wel of niet goed gaat met de samenwerking tussen verenigingen en gemeente.

We horen graag jouw mening.

– https://www.facebook.com/dantumadeel82/

– Dantumadeel1982@gmail.com

 

 

 

Lees meer

Hit Counter provided by Los Angeles SEO Company