Pages Navigation Menu

Dantumadeel '82

Bestuur

Thea2 BWb

 

Voorzitter
Thea Wijnsma
Westerbolwerk 12
9101 MG  Dokkum
06 – 1379 5777
ttwijnsma@gmail.com

 

 

 

 

Secretaris
Pieter van der Galiën
Pieter Durksstrjitte 16
9108 ML  Broeksterwâld
06 – 5388 2506
p.vandergalien1@knid.nl

 

 

 

 

Penningmeester
Gerrie Franken
Dr. Postmastraat 12
9285 RJ  Buitenpost
06 – 2751 0492
gerriefranken@hotmail.com

 

 

 

 

Linking pin bestuur – fractie
Geert Schaafsma
Foarstrjitte 51
9271 KG  De Westereen
0511 – 441952
geertschaafsma@kpn.nl

 

 

 

 

Lid
Hotze van Dijk
Gerben Postmastrjitte 18
9104 ED  Damwâld
0511 – 423182
info@bouwadviesvandijk.nl

 

 

 

 

 

 

 

 


Hit Counter provided by Los Angeles SEO Company