Pages Navigation Menu

Dantumadeel '82

Dantumadeel’82

Waar staan we voor.

Dantumadeel’82 staat voor betrokkenheid bij en het opkomen voor de bewoners van de gemeente Dantumadiel.  Aan deze uitgangspunten dankt D’82 haar bestaansrecht, omdat D’82 voor u opkomt.

Daar de fractieleden van D’82 betrokken zijn bij dorp en gemeente vanuit een oprechte interesse en niet bijgestuurd worden door landelijke partijkoersen is D’82  beter in staat naar u te luisteren en uw belang te vertegenwoordigen.

Dantumadeel’82:

  • staat voor betrokkenheid en doorzetten.
  • wil vooruitgang en houdt daarbij de oude “wâldse” normen en waarden goed in het oog.
  • is voortdurend bezig om de kosten van de gemeentelijke organisatie beter in balans te brengen met de behoeften van onze burgers. Wij vinden dat de gemeentelijke organisatie te groot is en dat de kosten daardoor niet in verhouding zijn met het aantal inwoners van onze gemeente.
  • is voorstander van duurzame energie en wil graag dat de gemeente kleinschalige duurzame initiatieven actief ondersteunt.
  • wil af van overbodige regels en is daarom voorstander van welstandsluw bouwen. Afschaffing van de Welstandscommissie staat bij Dantumadeel’82 dan ook hoog op de agenda.
  • staat voor een goede bereikbaarheid van de dorpen in de gemeente met een uitstekend woon- en werkklimaat.
  • staat voor goed ondernemersbeleid en een goed ondernemersklimaat.
  • staat voor behoud van de voorzieningen in de dorpen.
  • is tegen een gemeentelijke fusie met alleen Dongeradeel.

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

Het actiecomité zwembad ‘De Frosk’ ondersteunen en voorzien van informatie om in een goed gesprek met de wethouder alsnog het schoolzwemmen te behouden in de gemeente Dantumadiel.

Dantumadeel’82 regelt een gesprek tussen u en de desbetreffende ambtenaar of wethouder wanneer de gemeente het huisvuil niet meer bij u in de straat komt ophalen.

Dantumadeel’82 stelt vragen in het vragen- halfuurtje wanneer de voortgang van projecten te wensen over laat.  Op die manier brengen wij dit weer onder de aandacht van het college.

 


Hit Counter provided by Los Angeles SEO Company