Pages Navigation Menu

Dantumadeel '82

Jaarverslag 2016/2017: Dantumadeel 82′

D82-logo

Het jaar 2016 was een erg druk jaar voor onze fractie. Veel  onderwerpen passeerden de revue zoals:

Gemeentelijke samenwerking DDFK

Begin 2016 werd het definitieve besluit genomen om niet mee te gaan in de DDFK fusie. Veel voorwerk vanuit de kant van onze fractie leverde op dat CU, PVDA, SGP, LLD, D82 en één CDA-raadslid tegen stemden. Dantumadiel blijft dus een zelfstandige gemeente, in elk geval tot en met 2020/21. Wat er daarna gebeurt, is afhankelijk van de verkiezingen in 2018. Voor ons als Dantumadeel ’82 komt binnenkort het moment om ons standpunt voor de periode 2018-2021 te bepalen. Als jullie hier ideeën over hebben, graag! Wel is de gemeente Dantumadiel verwikkeld in een ambtelijke fusie, die ondanks een jaar extra voorbereiding op een opeenstapeling van chaos is uitgelopen. Zichtbare problemen zijn bijvoorbeeld de postverwerking in de breedste zin van het woord, afhandeling van facturen – leveranciers wachten al maanden op hun geld – het verwerken van belastingen en het beantwoorden van vragen. Verder valt op dat de raadsvoorstellen die na de start van de fusie aan de raad zijn voorgelegd op één hand te tellen zijn. Het lijkt wel alsof de hele organisatie op de handrem staat. Wij maken ons daar ernstige zorgen over maar doordat de organisatie op grote afstand van de raad staat, is ingrijpen voor ons op dit moment erg lastig. Binnenkort komt dit onderwerp op de agenda.

Vluchtelingenopvang in Dantumadiel

Begin 2016 hebben we gepleit om meer te richten op opvang van statushouders en minder op grootschalige nood- en crisisopvang van vluchtelingen. De coalitiepartijen hebben er toen voor gezorgd dat het college van B&W met een plan moest komen om in Feanwâlden, de Westereen en in Damwâld locaties beschikbaar te stellen voor kleinschalige (maximaal 100 personen) noodopvang. Wij vonden dit een heel slecht idee. Gelukkig is de vluchtelingenstroom grotendeels gestopt, zodat het niet meer nodig is om extra locaties in te richten. Bestaande azc’s hebben nu voldoende capaciteit.

Kansen in Kernen

In de afgelopen periode zijn voor gemeentelijke begrippen gigantische sommen geld vrijgemaakt voor de herinrichting van de doorgaande weg door Feanwâlden, de Falom en Damwâld. In totaal gaat het, inclusief een grote bijdrage van de provincie, om een slordige 14 miljoen euro. Deze projecten krijgen daarom ook onze volledige aandacht. Over KIK de Falom waren wij tevreden. De buurtvereniging en dorpsbelang waren dat ook, dus is dit project zonder wijzigingen uitgevoerd. Bij KIK Damwâld moesten we wel even op de rem trappen. De gemeente Dantumadiel heeft door de aanwonenden een ontwerp laten maken. Aan beide kanten een gemengd fiets/voetpad en vooral heel veel klinkers. Een soort woonwijk-achtige omgeving. Dat terwijl er ook na de aanleg van de Centrale As nog steeds tussen de 4000 en 6000 auto’s per dag passeren. We hebben er daarom in samenwerking met andere partijen voor kunnen zorgen

Lees het volledige jaarverslag van Dantumadeel 82′ 2016/2017, hier!

– Jaarverslag fractie D82 2016-2017

Neem gerust contact met ons op.

– https://www.facebook.com/dantumadeel82/

– Dantumadeel1982@gmail.com

 

 

 

 


Hit Counter provided by Los Angeles SEO Company