Pages Navigation Menu

Dantumadeel '82

Home

Dantumadeel’82,  een groepering van mensen, die iedere levens- en geloofsovertuiging
respecteert en niet gebonden wil zijn aan een landelijke partij.

Dantumadeel’82 is de lokale onafhankelijke politieke partij in de gemeente Dantumadiel. Onafhankelijk in die zin dat zij niet gebonden wil zijn aan een landelijke of provinciale politieke partij.
Dantumadeel’82 is in 1982 opgericht met het doel de politieke belangen van alle inwoners van Dantumadiel te behartigen ongeacht wat hun levens- of geloofsovertuiging is.

Het doel van deze website is u te voorzien van alle nuttige informatie over Dantumadeel’82, wat we doen waar we voor staan en wat u van ons mag verwachten.
U vindt op deze site de adressen van fractie- en bestuursleden en actueel nieuws van de fractie en het bestuur.

Hebt u een probleem met de gemeente dan kunt u contact opnemen met een fractielid. Dit geldt niet alleen voor de leden van Dantumadeel’82 maar voor alle inwoners van de gemeente. Ook bent u welkom op een fractievergadering, wel graag eerst een afspraak maken met de fractievoorzitter.

Dantumadeel’82 is er voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel.

Meest recente berichten

‘It is Oan Jo!’

Gepost op 27 mrt, 2017

D82-logo
2017-03-27

Op 24 maart 2015 heeft de gemeenteraad met steun van Dantumadeel’82, de notitie ‘It is Oan Jo!’ aangenomen. Een voorstel waarmee wordt ingezet op de kracht en de kennis van alle inwoners van Dantumadiel.

‘It is Oan Jo!’ ondersteunt vooral ideeën van buurten, dorpen of andere groepen inwoners die de leefbaarheid in hun omgeving willen verbeteren, beheren en onderhouden. Bijvoorbeeld speelveldjes, groenstroken, straten en pleintjes. Maar ook op het gebied van zorg en ondersteuning zijn jullie ideeën meer dan welkom.

In principe is elk initiatief vanuit de bevolking welkom, of het nu gaat om de inrichting van de straat, wandel- of fietspaden, het beheer van bermen, het gebruik van braakliggende gronden of leegstaande gebouwen, openbare verlichting, realiseren van een ijsbaan of zwemstrandje elk initiatief zal serieus worden beoordeeld op haalbaarheid.

U kunt natuurlijk zelf initiatief nemen, dat is waar ‘It is Oan Jo!’ om draait. Download het formulier, vul het in en stuur het initiatief naar dantumadeel1982@gmail.com. Wij, als Dantumadeel’82, willen graag met jullie voorstellen ontplooien waarin eigen initiatief centraal staat. Initiatieven waarin wij als partij jullie dienen en, indien nodig, belemmeringen wegnemen.

Download het formulier:

– Formulier-It-is-Oan-Jo

Kom in contact met ons:

– Facebook Dantumadeel 82′

Voor meer informatie en voorbeelden ‘It is Oan jo!’, klik op onderstaande bestanden:

– Meer informatie It is oan Jo!

– Voorbeelden en Evaluatie It is Oan jo!

 

 

Lees meer

Ambtelijke fusie DDFK

Gepost op 2 mei, 2016

Na veel strijd en belangenconflicten hebben we in maart definitief besloten om niet te gaan herindelen met de andere DDFK gemeenten. Het alternatief was dan volgens het college om dan verder te gaan met de ambtelijke fusie DDFK. Het college wil dan het liefst ambtelijk fuseren en wel zo verregaand, dat we geen enkele ambtenaar meer in Dantumadiel hebben. Het hele ambtenarenkorps moet allemaal ondergebracht worden in 1 nieuwe mega organisatie. En die is dan van de nieuwe DFK gemeente. En niet meer van Dantumadiel.

Lees meer

Hit Counter provided by Los Angeles SEO Company